Ekens förskola

Förväntningar

Vad ni kan förvänta er av oss

Att vi:

Vad vi förväntar oss av er

Att ni: 

 • Får barnen att känna sig välkomna genom att se och uppmärksamma varje barn när de kommer
 • Ger barnen en meningsfull vistelse här på Eken
 • Är goda förebilder för ditt barn
 • Erbjuder en verksamhet där lärandet sker genom lust, nyfikenhet och meningsskapande enl. läroplanen.(Lpfö98)
 • Ger information och insyn i verksamheten genom appen ”Mitt-barn”.
 • Har utvecklingssamtal  en gång per termin. Detta för att ni skall få möjlighet till insyn och inflytande i ert barns vardag på Eken
 • Att vi lyssnar och tar till oss era och barnens åsikter och idéer om verksamheten
 • Alltid meddelar via appen ”Mitt-barn” eller ringer vid sjukdom, ändring av tider och ledighet, detta för att vi skall kunna planera aktiviteter, matportioner och personalstyrka.
 • Lämnar barnens närvarotider i så god tid som möjligt. Det är viktigt för både barnen och verksamheten. Ring om ni är sena. Närvarotid skall grunda sig på arbetstid plus restid om inte annat avtalats.
 • Respekterar inlämnade scheman. Har ni ofta svårt att komma i tid när ni ska hämta barnen vill vi att ni ändrar ert ordinarie schema efter det schema som bäst stämmer in för er . Det är viktigt både för barnen och verksamheten.
 • Respekterar inlämningsdatum för närvaroscheman som gäller vid t ex sommarledighet, övriga lov etc. Vi planerar vikarier, matportioner, och personalens semestrar efter inlämnade närvarotider.
 • Meddelar oss i appen ”mitt-barn” eller ringer, om någon annan än vårdnadshavaren hämtar, annars kan vi inte lämna ut barnet.
 • Kontaktar personalen eller lämnar skriftliga synpunkter eller klagomål på hemsidan (www.ekenspersonalkoop.se/kontakta-oss/asiktshantering/)om ni har frågor, klagomål eller synpunkter gällande verksamheten.
 • Kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Respekterar reglerna. Se regler och avgifter Norrtälje kommun